Expeditie naar het Aralmeer

Het nog immer krimpende Aralmeer is een berucht voorbeeld van grootschalige natuurschade door menselijk ingrijpen (falen). Immers, het grootscheeps aftappen van de Syr Darya en de Amur Dayra rivieren t.b.v. katoen- en graanoogst heeft tot gevolg dat een onomkeerbare inkrimping van het meer is ingezet al in jaren 60. Inclusief een desastreuze verzilting van de […]